Dự báo thời tiết Xã Tân Hưng - Sóc Sơn 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

34.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25.5°

/

34.5°

Độ ẩm

57.8%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

26 oC

33.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

26.9°

/

33.2°

Độ ẩm

60.8%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

25.4 oC

29.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

25.8°

/

29.8°

Độ ẩm

87.1%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Xã Tân Hưng - Sóc Sơn 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Hưng - Sóc Sơn 3 ngày tới

Thời tiết Xã Tân Hưng bây giờ

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

5.66 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0