Dự báo thời tiết Sơn Tây - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.9%
 • Lượng mưa
  5.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/36.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  20.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T7 01/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.5%
 • Lượng mưa
  8.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
CN 02/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  16.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34

Lượng mưa Sơn Tây - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Tây - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Sơn Tây bây giờ

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0