Dự báo thời tiết Phường Trung Sơn Trầm - Sơn Tây 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

35 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25.8°

/

34.2°

Độ ẩm

57%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

25.3 oC

33.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.5°

/

33.6°

Độ ẩm

60.1%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

25.6 oC

29.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

25.8°

/

29.9°

Độ ẩm

87.1%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Phường Trung Sơn Trầm - Sơn Tây 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Trung Sơn Trầm - Sơn Tây 3 ngày tới

Thời tiết Phường Trung Sơn Trầm bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

100%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0