Dự báo thời tiết Xã Kim Sơn - Sơn Tây 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

34 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26°

/

33.8°

Độ ẩm

67.6%

Gió

5.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

10.58

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:41

T2 15/07

26.2 oC

33 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

26.5°

/

33.3°

Độ ẩm

61.6%

Gió

3.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

12.63

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:41

T3 16/07

25.7 oC

32.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.3°

/

32.1°

Độ ẩm

65.9%

Gió

3.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Xã Kim Sơn - Sơn Tây 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Kim Sơn - Sơn Tây 3 ngày tới

Thời tiết Xã Kim Sơn bây giờ

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

9.92