Dự báo thời tiết Phường Nhật Tân - Tây Hồ 3 ngày tới

Hôm nay

24.4 oC

34.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.8°

/

34.9°

Độ ẩm

61.1%

Gió

2.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

13.1

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

T6 26/07

26.9 oC

37.9 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.3°

/

37.8°

Độ ẩm

54.4%

Gió

4.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

12.05

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:37

T7 27/07

28 oC

38.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

27.5°

/

38.4°

Độ ẩm

56.9%

Gió

5.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.6°

UV

10.98

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Phường Nhật Tân - Tây Hồ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Nhật Tân - Tây Hồ 3 ngày tới

Thời tiết Phường Nhật Tân bây giờ

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

992 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0.14