Dự báo thời tiết Xã Đông Mỹ - Thanh Trì 3 ngày tới

Hôm nay

25.5 oC

34.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25°

/

34.1°

Độ ẩm

57.3%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

25.9 oC

33.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.8°

/

33.2°

Độ ẩm

61%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

25.3 oC

29 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

25.7°

/

29.4°

Độ ẩm

87.1%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.3°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Xã Đông Mỹ - Thanh Trì 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Mỹ - Thanh Trì 3 ngày tới

Thời tiết Xã Đông Mỹ bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

100%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0