Dự báo thời tiết Thanh Xuân - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.2%
 • Lượng mưa
  16.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  7.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  26.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T3 25/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  28.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  29.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T5 27/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  23.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41
T6 28/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  14.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41

Lượng mưa Thanh Xuân - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Xuân - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Thanh Xuân bây giờ

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

7.05