Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.2°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.6%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.7°/30.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.2°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T3 18/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.5°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.6°/30.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30.6°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T4 19/06
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.1°/30.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30.7°/36.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:34
T5 20/06
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.3°/31.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/37.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:34
T6 21/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.4°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.5°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:35
T7 22/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:35
CN 23/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  2.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:35

Lượng mưa Hà Tĩnh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh 7 ngày tới

Thời tiết Hà Tĩnh bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:34

Thấp/Cao

29°

/

37°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0