Thời tiết Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

77%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.78

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.36 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.85 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.66

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.8 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.21

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

56%

T7 27/04
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Cẩm Xuyên

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.2 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:15 pm