Dự báo thời tiết Can Lộc - Hà Tĩnh 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

34.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.9°

/

34.2°

Độ ẩm

56.1%

Gió

4.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

11.77

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:36

T2 15/07

25 oC

29.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25°

/

29.6°

Độ ẩm

83%

Gió

5.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

9.26

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:35

T3 16/07

24.5 oC

29.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.7°

/

29.3°

Độ ẩm

89%

Gió

1.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

6.61

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Can Lộc - Hà Tĩnh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Can Lộc - Hà Tĩnh 3 ngày tới

Thời tiết Can Lộc bây giờ

mưa nhẹ

34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

54%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

1.37 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

11.38