Dự báo Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

31.2°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

29.7°

Nhiệt độ thấp nhất

36.5°

Nhiệt độ cao nhất

63.3%

Độ ẩm

3.63 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.5°

Điểm ngưng

2.68

UV

1002 hPa

Áp suất

05:20/18:34

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đức Thọ - Hà Tĩnh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đức Thọ - Hà Tĩnh
32.8° / 38.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đức Thọ - Hà Tĩnh
30° / 34.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đức Thọ - Hà Tĩnh
30.2° / 34°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đức Thọ - Hà Tĩnh
34.9° / 40.1°

Dự báo thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

32° / 36.9°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

9:00 am

31.2° / 36.7°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 37.2°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 39°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.1° / 40.8°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 41.1°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

37° / 42.1°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.1° / 42.5°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.3° / 41.4°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.5° / 40.6°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.9° / 38.1°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.7° / 36.1°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.3° / 35.3°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 pm

32° / 35.3°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.9° / 34°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.3° / 34.1°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 am

30.5° / 34.5°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 am

30.9° / 33°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 am

30.4° / 33.2°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 am

30° / 33.8°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

4:00 am

30.2° / 33.3°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 am

29.6° / 33.8°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

6:00 am

29.2° / 33°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 am

30.6° / 34.2°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

32.1° / 36.8°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 am

33.2° / 37.9°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

10:00 am

34.7° / 38°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

11:00 am

34.6° / 39°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.2° / 39.7°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.4° / 40.5°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.7° / 41.3°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.4° / 42°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.8° / 41.5°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.7° / 39.8°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.7° / 37.6°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

7:00 pm

32° / 36.9°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.2° / 35.1°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.7° / 35.2°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.6° / 34.6°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.7° / 34°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 am

31° / 33.3°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

1:00 am

30.7° / 33.6°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 am

29.4° / 32.6°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 am

29.6° / 32.5°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 am

29.1° / 31.5°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 am

28.9° / 31.6°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 am

28.4° / 31.6°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 am

30.4° / 34.7°

Thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đức Thọ - Hà Tĩnh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 30.2° / 36.5° 5.31 m/s 55% 1002 hPa 0 mm
T4 19/06 mây đen u ám 29.3° / 36.5° 5.14 m/s 49% 1002 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28.5° / 38.4° 4.4 m/s 43% 1002 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 29.1° / 37° 3.6 m/s 49% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.7° / 36° 5.03 m/s 51% 1002 hPa 0.36 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.5° / 35.3° 4.17 m/s 55% 1002 hPa 3.76 mm

Chất lượng không khí tại Đức Thọ - Hà Tĩnh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

514.43

NH3

14.45

NO

1.7

NO2

7.97

O3

27.72

PM2.5

8.35

PM10

11.89

SO2

4.22