Dự báo Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

35.4°

Cảm giác như 42°
mây cụm

mây cụm

27.7°

Nhiệt độ thấp nhất

35.7°

Nhiệt độ cao nhất

51.6%

Độ ẩm

2.68 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

11.32

UV

1002 hPa

Áp suất

05:21/18:35

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hương Khê - Hà Tĩnh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hương Khê - Hà Tĩnh
34.5° / 42.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hương Khê - Hà Tĩnh
28° / 32.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hương Khê - Hà Tĩnh
28.9° / 31.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hương Khê - Hà Tĩnh
32.5° / 39.6°

Dự báo thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

35.6° / 42°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 51 %

mây cụm

12:00 pm

36° / 42.9°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 52 %

mây cụm

1:00 pm

36° / 42.1°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 53 %

mây cụm

2:00 pm

35.1° / 42.4°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 56 %

mây rải rác

3:00 pm

34.7° / 42°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây rải rác

4:00 pm

33.8° / 40.1°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.3° / 39.1°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.1° / 38.7°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.5° / 35.3°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.5° / 34.8°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.8° / 33.9°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mây thưa

10:00 pm

28.3° / 33.8°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28° / 32°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 31.7°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 30.5°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.7° / 26.5°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 27.6°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.5° / 31.9°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 33.7°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

29.7° / 35.5°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 37.9°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 37.4°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.9° / 38.3°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 37.4°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.8° / 38.5°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.2° / 38.8°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mưa vừa

4:00 pm

31.6° / 37.7°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 37.8°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.8° / 35.1°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.2° / 32.4°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.2° / 31.9°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 87 %

mây cụm

9:00 pm

27.1° / 30.1°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 88 %

mây cụm

10:00 pm

27.2° / 27.6°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.6° / 26.1°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.8° / 26°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.3° / 26.4°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.6° / 27.3°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 93 %

mưa vừa

6:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 96 %

mưa vừa

8:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 97 %

mưa cường độ nặng

9:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

10:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

Dự báo thời tiết Hương Khê - Hà Tĩnh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28.6° / 35.2° 5.33 m/s 51% 1002 hPa 2.2 mm
CN 23/06 mưa vừa 26.3° / 31.1° 2.09 m/s 72% 1003 hPa 9.11 mm
T2 24/06 mưa cường độ nặng 26° / 26.4° 4.25 m/s 98% 1002 hPa 56.56 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 25.3° / 32.3° 3.46 m/s 69% 1004 hPa 3.65 mm
T4 26/06 mưa vừa 25° / 29.8° 3.95 m/s 81% 1005 hPa 25.41 mm
T5 27/06 mưa cường độ nặng 25.8° / 28.4° 7.04 m/s 91% 1002 hPa 58.26 mm

Chất lượng không khí tại Hương Khê - Hà Tĩnh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

328.01

NH3

3.52

NO

0.89

NO2

2.75

O3

48.92

PM2.5

3.09

PM10

3.43

SO2

1.55