Dự báo Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

31°

Cảm giác như 35°
mây cụm

mây cụm

28.6°

Nhiệt độ thấp nhất

38°

Nhiệt độ cao nhất

64%

Độ ẩm

3.95 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.7°

Điểm ngưng

0

UV

1003 hPa

Áp suất

05:20/18:34

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lộc Hà - Hà Tĩnh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lộc Hà - Hà Tĩnh
35.4° / 42.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lộc Hà - Hà Tĩnh
30.6° / 35.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lộc Hà - Hà Tĩnh
29.9° / 33.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lộc Hà - Hà Tĩnh
35° / 40.3°

Dự báo thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

31.7° / 35°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây cụm

9:00 pm

31.9° / 35.3°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây cụm

10:00 pm

31.3° / 35.2°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây cụm

11:00 pm

31.7° / 35.5°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây cụm

12:00 am

31.7° / 35.2°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 am

30° / 34.6°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

2:00 am

30.8° / 33.3°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 am

30.3° / 33.1°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 am

29.5° / 33.2°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 am

30.2° / 33.6°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

6:00 am

30.1° / 33.4°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 am

30.9° / 36°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 am

31.8° / 36.5°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

9:00 am

33.7° / 38.8°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

34.3° / 40.1°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

11:00 am

35° / 41.9°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.2° / 41.8°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.5° / 42.7°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.5° / 42.5°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

36° / 42.4°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.5° / 42.3°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.5° / 41.3°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.3° / 38.7°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.9° / 36.9°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.3° / 35.6°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.4° / 35.4°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.4° / 35.4°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.1° / 34.5°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 am

30.1° / 34°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 am

30.5° / 33.1°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

2:00 am

30° / 33.4°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

3:00 am

30.8° / 33°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

4:00 am

31° / 33.9°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

5:00 am

30.7° / 33.5°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

6:00 am

30.4° / 33.2°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 am

31.3° / 35.4°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

8:00 am

32.4° / 37.6°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

9:00 am

34.8° / 38.6°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

10:00 am

35.8° / 40.1°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

11:00 am

36.5° / 41.7°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.9° / 41.6°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.1° / 40.3°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.1° / 41.2°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.9° / 42°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

4:00 pm

37.6° / 42.7°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

5:00 pm

36.6° / 41.3°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.5° / 39.2°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.5° / 37°

Thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lộc Hà - Hà Tĩnh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 29.9° / 37.1° 5.86 m/s 48% 1003 hPa 0.14 mm
T3 18/06 mây đen u ám 29.9° / 37.6° 5.14 m/s 49% 1002 hPa 0 mm
T4 19/06 mây đen u ám 29.8° / 37.8° 4.98 m/s 46% 1002 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28.1° / 38.7° 4.29 m/s 44% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 29.4° / 37.5° 3.66 m/s 48% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.2° / 35.5° 4.26 m/s 52% 1002 hPa 0.17 mm

Chất lượng không khí tại Lộc Hà - Hà Tĩnh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

348.14

NH3

4.81

NO

0

NO2

4.56

O3

24.66

PM2.5

2.58

PM10

4.41

SO2

1.34