Dự báo Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

33.7°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

29.1°

Nhiệt độ thấp nhất

36.6°

Nhiệt độ cao nhất

58.5%

Độ ẩm

3.34 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.1°

Điểm ngưng

5.62

UV

1002 hPa

Áp suất

05:20/18:34

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
32.8° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
29.2° / 34.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
30.3° / 35°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
35° / 40.5°

Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

33.9° / 39°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

33.1° / 38.4°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 38.3°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.1° / 40.1°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

1:00 pm

36° / 40.4°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.1° / 42.4°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.3° / 42.5°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.6° / 41.7°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.8° / 40°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.1° / 38.7°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.4° / 36.3°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.4° / 35.4°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.8° / 35.6°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.3° / 34.2°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 pm

31° / 35°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 am

30.7° / 34°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 am

30.5° / 34°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 am

30.2° / 33.1°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 am

30.5° / 33.7°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

4:00 am

30.2° / 34°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 am

29.4° / 33.9°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

6:00 am

29.1° / 33.2°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 34.9°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

32.3° / 36°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 am

33.5° / 37°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

10:00 am

34.6° / 38.6°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

11:00 am

34.5° / 39.9°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.1° / 39.1°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.2° / 40.1°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.4° / 41.2°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.9° / 41.8°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.1° / 41.8°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.2° / 39.3°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.5° / 37.7°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

7:00 pm

33° / 37°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.2° / 35.2°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.8° / 35.6°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.3° / 34.4°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.3° / 34.7°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 am

30.3° / 33.9°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

1:00 am

30.7° / 33.2°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 am

29.5° / 32.3°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 am

29.2° / 33°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 am

30° / 31.3°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 am

28.9° / 31.5°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 am

28.1° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 am

30.9° / 34.1°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

33° / 36.3°

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 30.3° / 36.2° 5.31 m/s 54% 1002 hPa 0 mm
T4 19/06 mây đen u ám 29.4° / 36.4° 5.14 m/s 49% 1002 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 28.7° / 38.3° 4.4 m/s 43% 1002 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 30° / 37.9° 3.6 m/s 49% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.5° / 37° 5.03 m/s 51% 1002 hPa 0.36 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.3° / 35° 4.17 m/s 55% 1002 hPa 3.76 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

521.61

NH3

12.41

NO

1.12

NO2

6.98

O3

49.14

PM2.5

8.65

PM10

13.41

SO2

3.25