Dự báo Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

31.9°

Cảm giác như 38°
mây cụm

mây cụm

24.9°

Nhiệt độ thấp nhất

33°

Nhiệt độ cao nhất

73.3%

Độ ẩm

2.16 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.1°

Điểm ngưng

0.7

UV

1005 hPa

Áp suất

05:20/18:26

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
32.6° / 38.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
26.6° / 30.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
25.8° / 26.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
31.3° / 38.6°

Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai theo giờ

3:00 pm

31.7° / 38.7°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.1° / 38.3°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 73 %

mây cụm

5:00 pm

31.1° / 39°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mây cụm

6:00 pm

30° / 37.4°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.2° / 35.2°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 33.2°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 31.7°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.8° / 31.8°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.5° / 31°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

27.1° / 27.5°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 27.2°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

26.1° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.1°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 28°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

27.1° / 30.4°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 am

28.5° / 33.9°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 am

30.7° / 35.5°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.8° / 37.5°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.1° / 38.6°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.5° / 40.5°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.8° / 40.6°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.4° / 39.8°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.6° / 37.5°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.8° / 35.7°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.9° / 33.5°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 33.9°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.7° / 33.7°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.9° / 32.6°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.4° / 32.4°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

29.9° / 32.6°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

1:00 am

29° / 32°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 am

29.6° / 32.8°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

3:00 am

29.7° / 33.8°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

4:00 am

29.9° / 32°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 am

28.8° / 32.7°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 am

28.7° / 32.5°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 am

29.4° / 34.3°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 am

31.1° / 36.1°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

32.5° / 38.2°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

33.9° / 40.8°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

34.8° / 41.7°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

34° / 41.1°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.4° / 40.6°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.6° / 38.1°

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.7° / 33.3° 3.32 m/s 59% 1007 hPa 2.85 mm
CN 26/05 mây đen u ám 26.1° / 33.6° 2.45 m/s 73% 1007 hPa 0 mm
T2 27/05 mây đen u ám 28.7° / 34° 3.05 m/s 55% 1002 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa vừa 26.6° / 29.3° 5.69 m/s 83% 1003 hPa 7.96 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 28.9° / 34.3° 5.93 m/s 65% 1002 hPa 0.11 mm
T5 30/05 mưa nhẹ 27.6° / 34.7° 4.41 m/s 65% 1003 hPa 0.24 mm

Chất lượng không khí tại Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

714.7

NH3

5.92

NO

0.83

NO2

2.83

O3

54.66

PM2.5

17.47

PM10

19.99

SO2

2.63