Dự báo Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

28.7°

Cảm giác như 33°
mưa vừa

mưa vừa

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

30.3°

Nhiệt độ cao nhất

85.7%

Độ ẩm

3.64 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

9.72

UV

1004 hPa

Áp suất

05:15/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thanh Miện - Hải Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thanh Miện - Hải Dương
29° / 34.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thanh Miện - Hải Dương
25° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thanh Miện - Hải Dương
26.4° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thanh Miện - Hải Dương
29.4° / 34.7°

Dự báo thời tiết Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

28.6° / 33.6°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 84 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 33.4°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 85 %

mưa vừa

2:00 pm

28.7° / 33°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 84 %

mưa vừa

3:00 pm

28.7° / 34.3°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 84 %

mưa vừa

4:00 pm

29.4° / 34°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.9° / 34.8°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.3° / 33.7°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.3° / 31.6°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.5° / 31.8°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 27.9°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 92 %

mưa vừa

10:00 pm

26.1° / 26.7°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 93 %

mưa vừa

11:00 pm

26.3° / 26.2°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 94 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 27.8°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 95 %

mưa vừa

1:00 am

26.8° / 26.2°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.3° / 27.1°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.8° / 27.8°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.7° / 31.6°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.9° / 34°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.8° / 33.8°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.6° / 36.1°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.3° / 37.9°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.1° / 37°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.3° / 37.2°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 37.1°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.4° / 37.9°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.1° / 36.1°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.7° / 35.5°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.2° / 35°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.7° / 32.7°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.1° / 31.9°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.8° / 32°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 90 %

mưa vừa

11:00 pm

26.9° / 27.5°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 am

26.6° / 26.4°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 86 %

mưa vừa

2:00 am

26.7° / 26.3°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 27.3°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.9° / 31.7°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.6° / 32.2°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.7° / 31°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.7° / 32°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

Thời tiết Thanh Miện - Hải Dương

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thanh Miện - Hải Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.9° / 30.8° 4.46 m/s 82% 1004 hPa 29.33 mm
T4 26/06 mưa vừa 27° / 31.2° 6 m/s 69% 1008 hPa 16.61 mm
T5 27/06 mưa vừa 26.7° / 31.9° 4.81 m/s 85% 1009 hPa 6.29 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.5° / 32.3° 5.55 m/s 73% 1006 hPa 2.51 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 29° / 33.7° 5.39 m/s 69% 1003 hPa 2.14 mm
CN 30/06 mưa vừa 28.5° / 35.4° 4.39 m/s 70% 1001 hPa 11.89 mm

Chất lượng không khí tại Thanh Miện - Hải Dương

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

621.34

NH3

6.08

NO

0.96

NO2

21.21

O3

48.92

PM2.5

20.58

PM10

26.19

SO2

14.39