Dự báo thời tiết Cẩm Giàng - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.1%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.5%
 • Lượng mưa
  17.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.2°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  5.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.5°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.4%
 • Lượng mưa
  3.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33

Lượng mưa Cẩm Giàng - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cẩm Giàng - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Cẩm Giàng bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:30

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.14 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0