Dự báo thời tiết Kim Thành - Hải Dương 3 ngày tới

Hôm nay

27.4 oC

34.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

27.6°

/

35°

Độ ẩm

56.1%

Gió

6.16 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

10.83

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:39

T2 15/07

26 oC

34.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25.1°

/

34.3°

Độ ẩm

62.3%

Gió

3.92 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

11.29

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:38

T3 16/07

25.1 oC

33 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.5°

/

32.6°

Độ ẩm

67.9%

Gió

5.69 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.7°

UV

11.28

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Kim Thành - Hải Dương 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kim Thành - Hải Dương 3 ngày tới

Thời tiết Kim Thành bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

56%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1002 hPa

Gió

6.16 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

2.71