Dự báo thời tiết Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  3.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.8°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.9%
 • Lượng mưa
  16.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.4%
 • Lượng mưa
  5.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.8°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.1%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.3%
 • Lượng mưa
  3.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33

Lượng mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hải Dương - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hải Dương bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:30

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0