Dự báo thời tiết Kinh Môn - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T3 28/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.2%
 • Lượng mưa
  0.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  7.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  4.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/24.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.9%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.5%
 • Lượng mưa
  5.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32

Lượng mưa Kinh Môn - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kinh Môn - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Kinh Môn bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:30

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 m/s

Điểm ngưng

29°

UV

0