Dự báo thời tiết Cát Hải - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  4.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.6%
 • Lượng mưa
  1.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.2%
 • Lượng mưa
  20.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.5%
 • Lượng mưa
  2.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.3°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.2%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.4%
 • Lượng mưa
  3.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa Cát Hải - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cát Hải - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Cát Hải bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:29

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0