Dự báo Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

31.6°

Cảm giác như 38°
mưa vừa

mưa vừa

27°

Nhiệt độ thấp nhất

35.8°

Nhiệt độ cao nhất

84.5%

Độ ẩm

1.03 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

28.9°

Điểm ngưng

4.62

UV

1002 hPa

Áp suất

05:12/18:36

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vĩnh Bảo - Hải Phòng
31.6° / 39.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vĩnh Bảo - Hải Phòng
27.4° / 34.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vĩnh Bảo - Hải Phòng
29° / 36°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Vĩnh Bảo - Hải Phòng
31.8° / 38.4°

Dự báo thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

31.9° / 38.7°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

31.5° / 39°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 80 %

mưa vừa

11:00 am

32.4° / 39.3°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.6° / 40.3°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 69 %

mây cụm

1:00 pm

34° / 41.4°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 62 %

mây cụm

2:00 pm

35.9° / 42.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.4° / 40°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.3° / 39.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.4° / 38.2°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.9° / 37.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.6° / 36.1°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.3° / 36.2°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.6° / 35.5°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.8° / 36°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.4° / 34.4°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

28.2° / 34.4°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

28.7° / 34.1°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 34.3°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 34°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

28.6° / 34.8°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

28.7° / 34.2°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

29.2° / 35.2°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

30.4° / 37.1°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

31.6° / 38.4°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 am

32.7° / 39.7°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 40.5°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

33.4° / 40.7°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 41.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.6° / 41°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.9° / 41.4°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.1° / 40.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.6° / 39.4°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.3° / 38.1°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.1° / 38.8°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 36.3°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.5° / 37°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây cụm

9:00 pm

29.6° / 35.1°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 pm

29.8° / 35.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29.8° / 36°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.1° / 36.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây cụm

1:00 am

29.4° / 36.7°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 am

29.3° / 36.7°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

30° / 35.2°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

28.6° / 34.8°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa vừa

5:00 am

28.3° / 34.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

29° / 35.9°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

29.6° / 36.3°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

8:00 am

30° / 37.8°

Thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Vĩnh Bảo - Hải Phòng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 28.6° / 35.9° 4.47 m/s 74% 1002 hPa 6.24 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 28.6° / 34.3° 4.5 m/s 61% 1002 hPa 2.58 mm
T5 20/06 mưa vừa 28.3° / 34.2° 5.24 m/s 65% 1002 hPa 4.28 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 30° / 34.6° 6.38 m/s 63% 1002 hPa 1.65 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.8° / 34.1° 6.11 m/s 61% 1003 hPa 1.39 mm
CN 23/06 mây đen u ám 29° / 34.2° 4.52 m/s 59% 1003 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

601.82

NH3

12.15

NO

3.65

NO2

18.15

O3

70.28

PM2.5

19.73

PM10

25.11

SO2

21.82