Dự báo thời tiết Dương Kinh - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.2%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/31°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.8%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  15.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  5.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.8°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  7.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa Dương Kinh - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dương Kinh - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Dương Kinh bây giờ

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:29

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0