Dự báo thời tiết Hải An - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.2%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.5%
 • Lượng mưa
  1.59 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  19.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  3.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.6%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.5%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.2%
 • Lượng mưa
  3.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa Hải An - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải An - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Hải An bây giờ

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:29

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0