Dự báo thời tiết Hồng Bàng - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.9%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28
T3 28/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.9%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.1%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  8.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.1%
 • Lượng mưa
  1.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa Hồng Bàng - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Bàng - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Hồng Bàng bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:28

Thấp/Cao

28°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0