Dự báo thời tiết Hậu Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  5.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:14
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.6%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:15
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  3.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:15
T6 31/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  6.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:15
T7 01/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:15
CN 02/06
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  45.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:16
T2 03/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.3%
 • Lượng mưa
  1.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/18:16

Lượng mưa Hậu Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang 7 ngày tới

Thời tiết Hậu Giang bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:14

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0