Dự báo Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

28.8°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.7°

Nhiệt độ thấp nhất

28.1°

Nhiệt độ cao nhất

77.4%

Độ ẩm

2.78 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.5°

Điểm ngưng

4.48

UV

1008 hPa

Áp suất

05:39/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Châu Thành A - Hậu Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Châu Thành A - Hậu Giang
27.4° / 32.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Châu Thành A - Hậu Giang
25.3° / 27°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Châu Thành A - Hậu Giang
25.6° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Châu Thành A - Hậu Giang
26.7° / 26.1°

Dự báo thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

28° / 33.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 33.3°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.8° / 32°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.8° / 32.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.9° / 31.2°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.7° / 27°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.4° / 27°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.2° / 27.6°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26.5° / 27.4°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26.6° / 26.2°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25.2°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 95 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.3° / 31.4°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 81 %

mưa vừa

9:00 am

29° / 31°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mưa vừa

10:00 am

29.2° / 33.2°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.6° / 34.8°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mưa vừa

12:00 pm

29.1° / 34°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33.1°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.3° / 32.9°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.6° / 31.2°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.2° / 26.2°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.9° / 26°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.5° / 26°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.8° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.4° / 27.7°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.2° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.9° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25.7° / 27°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 31.9°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 33.5°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

31.8° / 36°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 36.9°

Thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Châu Thành A - Hậu Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.5° / 28.5° 3.24 m/s 79% 1008 hPa 4.73 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.3° / 29.3° 6.19 m/s 76% 1008 hPa 13.95 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.6° / 32.7° 3.09 m/s 60% 1009 hPa 1.67 mm
T6 28/06 mưa vừa 26.8° / 30.9° 2.93 m/s 69% 1008 hPa 8.4 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.2° / 32° 3.41 m/s 57% 1008 hPa 2.41 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.3° / 32.7° 5.7 m/s 56% 1008 hPa 2.78 mm

Chất lượng không khí tại Châu Thành A - Hậu Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

354.61

NH3

2.83

NO

0.91

NO2

3.33

O3

46.99

PM2.5

3.78

PM10

5.18

SO2

0.88