Dự báo Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

28.9°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.4°

Nhiệt độ thấp nhất

28.1°

Nhiệt độ cao nhất

87.4%

Độ ẩm

6.64 m/s

Gió

5.339 km

Tầm nhìn

26.6°

Điểm ngưng

5.9

UV

1007 hPa

Áp suất

05:39/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phụng Hiệp - Hậu Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phụng Hiệp - Hậu Giang
26.6° / 31.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phụng Hiệp - Hậu Giang
24.1° / 26.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phụng Hiệp - Hậu Giang
26.2° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phụng Hiệp - Hậu Giang
25.6° / 26.1°

Dự báo thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

28.8° / 33°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 32°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.9° / 31.3°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

2:00 pm

26.2° / 27.1°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa vừa

4:00 pm

25.8° / 26.7°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 pm

25.6° / 27°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25.4°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.9° / 25.2°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 95 %

mưa vừa

3:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa vừa

4:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 96 %

mưa vừa

6:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 95 %

mưa vừa

7:00 am

24.1° / 25.6°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 96 %

mưa vừa

8:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.6° / 26.8°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.7° / 26.2°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.3° / 26.2°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 25.1°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 pm

24.5° / 25.5°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.2° / 25.6°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.5° / 25.7°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.2° / 25.8°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 25.8°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24.5° / 25.5°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25.2°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 25.9°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phụng Hiệp - Hậu Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.8° / 28.8° 7.03 m/s 90% 1007 hPa 25.31 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.7° / 26.5° 4.96 m/s 87% 1008 hPa 21.16 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.2° / 30.1° 4.96 m/s 77% 1008 hPa 5.24 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 25.9° / 30.2° 4.75 m/s 71% 1006 hPa 9.85 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.8° / 28.3° 5.45 m/s 75% 1006 hPa 4.64 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.5° / 27.1° 4.32 m/s 88% 1007 hPa 17.48 mm

Chất lượng không khí tại Phụng Hiệp - Hậu Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

264.09

NH3

2.25

NO

1.03

NO2

3.1

O3

23.29

PM2.5

2.6

PM10

2.5

SO2

1.38