Dự báo Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

27°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

27.4°

Nhiệt độ cao nhất

86%

Độ ẩm

2.63 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.2°

Điểm ngưng

5.83

UV

1008 hPa

Áp suất

05:39/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Vị Thanh - Hậu Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vị Thanh - Hậu Giang
25.4° / 26°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vị Thanh - Hậu Giang
25.9° / 27.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vị Thanh - Hậu Giang
25.1° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Vị Thanh - Hậu Giang
26° / 26.5°

Dự báo thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

26.7° / 27°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.6° / 27.9°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.2° / 30.2°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.5° / 30.1°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 27.6°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.9° / 26.1°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.8° / 26°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.1° / 27.5°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.3°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 27.8°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 27.9°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 27.9°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.9° / 27.2°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26.2° / 28°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26.8° / 26.1°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.8°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.6° / 31.5°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.2° / 33.6°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mưa vừa

10:00 am

29.8° / 33.4°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 72 %

mưa vừa

11:00 am

29.9° / 34.8°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.2° / 34.5°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.9° / 34.2°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.4° / 34°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.2° / 33.8°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.7° / 30.3°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.4° / 26.2°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.1° / 26.9°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.2° / 27.1°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.3° / 27.3°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.5° / 28°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.3° / 28°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 27.6°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

5:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

26.7° / 26.1°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 am

26.9° / 26.1°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 am

27.8° / 31.2°

Thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Vị Thanh - Hậu Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.3° / 27.4° 3.13 m/s 85% 1008 hPa 4.74 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.1° / 30.8° 6.58 m/s 70% 1008 hPa 8.55 mm
T5 27/06 mưa vừa 25° / 28.2° 3.97 m/s 76% 1009 hPa 3.64 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.6° / 32.5° 5.56 m/s 58% 1008 hPa 4.02 mm
T7 29/06 mây đen u ám 25.2° / 33.1° 6.81 m/s 54% 1007 hPa 0 mm
CN 30/06 mưa vừa 26° / 32.2° 5.93 m/s 61% 1007 hPa 10.26 mm

Chất lượng không khí tại Vị Thanh - Hậu Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

361.29

NH3

3.56

NO

0.02

NO2

3.77

O3

47.19

PM2.5

4.55

PM10

4.98

SO2

0.71