Thời tiết Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.69 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.17 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.91 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.81 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.13 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.6 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.46 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.54 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.45 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.13 m/s
Độ ẩm

71%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.22 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.13 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.33 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.56 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.6 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.05 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.67 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.78 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.25 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

75%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Bình Chánh

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

39°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 hPa

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
6:04 pm