Thời tiết Củ Chi - TP.Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.22 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.62

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.04 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.57 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.02 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.87 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.13 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.4 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.87 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.84 m/s
Độ ẩm

70%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.73 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.57 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.5 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.66 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.39 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.53 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

75%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Củ Chi - TP.Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Củ Chi

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

39°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
6:04 pm