Dự báo thời tiết Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

29.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

23.1°

/

29.8°

Độ ẩm

75.9%

Gió

5.65 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

8.47

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:20

T2 15/07

24.6 oC

29.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

24.8°

/

29.1°

Độ ẩm

71.1%

Gió

6.17 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

9.16

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:38

Mặt trời lặn

18:20

T3 16/07

23.4 oC

30 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

23.6°

/

30.4°

Độ ẩm

78.4%

Gió

7.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.1°

UV

6.07

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:38

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hóc Môn - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Thời tiết Hóc Môn bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

88%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

5.14 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0