Thời tiết Nhà Bè - TP.Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.89 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.89 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.43 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.94 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.71 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

67%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.94 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.62

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.83 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.9 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.13 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.02 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.5 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

72%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.94 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.69 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.78 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.49 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.78 m/s
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nhà Bè - TP.Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Nhà Bè

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Gió

5.14 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:04 pm