Dự báo Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

29.3°

Cảm giác như 36°
mây rải rác

mây rải rác

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

34.7°

Nhiệt độ cao nhất

90%

Độ ẩm

3.6 m/s

Gió

8 km

Tầm nhìn

27.7°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:31/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
33.4° / 38.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
29° / 35.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
26.3° / 26.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
32.3° / 36°

Dự báo thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

29° / 36.7°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 pm

29.2° / 36.1°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mây rải rác

11:00 pm

29.7° / 35.6°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây rải rác

12:00 am

28.5° / 33.6°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây cụm

1:00 am

28.8° / 32.2°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây cụm

2:00 am

27.7° / 30.5°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây cụm

3:00 am

27.4° / 29°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 26.3°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 31.6°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30.1° / 34.5°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

32.5° / 35.9°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 37.7°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

35° / 39.4°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.5° / 39.6°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.9° / 40.3°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.8° / 40.2°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

3:00 pm

36° / 40°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 42 %

mưa nhẹ

4:00 pm

35.6° / 39.9°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.2° / 37.1°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 36.8°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

7:00 pm

32° / 36.4°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.7° / 35.4°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.6° / 34.7°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.9° / 33°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.7° / 32.9°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

1:00 am

28.1° / 32.5°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 am

28.1° / 31.8°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 am

28° / 31.8°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 am

28.2° / 31°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 31.2°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 am

28.4° / 31.3°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 32°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

29.4° / 33.7°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

30.3° / 35°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.2° / 36.8°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.9° / 38.3°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.1° / 39.3°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.8° / 38.5°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.2° / 37.3°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.1° / 37.7°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.3° / 37.4°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 36.6°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.4° / 35.6°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.7° / 34.5°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.5° / 34°

Thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây rải rác 26.8° / 34.7° 3.33 m/s 47% 1008 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26.4° / 37.5° 4.7 m/s 46% 1007 hPa 0.1 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 28.8° / 35.3° 5.4 m/s 51% 1007 hPa 0.45 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 25° / 34.3° 4.32 m/s 54% 1006 hPa 42.49 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.6° / 28.6° 5.16 m/s 85% 1008 hPa 10.63 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.4° / 27.4° 6.39 m/s 79% 1007 hPa 21.68 mm

Chất lượng không khí tại Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1054.96

NH3

8.59

NO

12.29

NO2

28.5

O3

0.02

PM2.5

32.47

PM10

47.24

SO2

21.08