Dự báo Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

27.8°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

28.1°

Nhiệt độ cao nhất

77.7%

Độ ẩm

3.33 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.6°

Điểm ngưng

7.94

UV

1008 hPa

Áp suất

05:33/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh
27.9° / 30.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh
24.9° / 26.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh
25.5° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh
26.5° / 26.5°

Dự báo thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

28.2° / 30.6°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.8° / 30.3°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.2° / 30.9°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.2° / 29.1°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.2° / 27°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.2° / 27.8°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.2° / 26.7°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.8°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.3° / 26°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.7°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.3°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 27.4°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 29.8°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31.4°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 33.5°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30.1° / 36°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.9° / 35.9°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.3° / 35.8°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.8° / 35.3°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa vừa

3:00 pm

31.2° / 35.1°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.5° / 35.9°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.5° / 34.2°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mưa vừa

6:00 pm

27.1° / 31°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mưa vừa

7:00 pm

27.1° / 28°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mưa vừa

8:00 pm

26.9° / 27°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.5° / 26.5°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 26.8°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 27.3°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.7° / 28°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.9° / 25.3°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.7° / 25.2°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 95 %

mưa cường độ nặng

11:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 93 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.9° / 28.6° 4.04 m/s 76% 1008 hPa 3.64 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.9° / 31.2° 3.93 m/s 64% 1008 hPa 7.87 mm
T5 27/06 mưa cường độ nặng 24.8° / 26.6° 2.45 m/s 93% 1010 hPa 21.2 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.8° / 32.4° 4.26 m/s 70% 1010 hPa 4.29 mm
T7 29/06 mưa vừa 26° / 31.1° 3.97 m/s 76% 1010 hPa 16.77 mm
CN 30/06 mưa vừa 25.8° / 31.2° 4.95 m/s 74% 1009 hPa 25.4 mm

Chất lượng không khí tại Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

580.89

NH3

3.93

NO

1.45

NO2

23.18

O3

34.22

PM2.5

14.39

PM10

17.6

SO2

13.32