Dự báo Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

29.3°

Cảm giác như 36°
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

27°

Nhiệt độ thấp nhất

37.3°

Nhiệt độ cao nhất

89.5%

Độ ẩm

3.6 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

27.5°

Điểm ngưng

2.86

UV

1008 hPa

Áp suất

05:31/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh
31.6° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh
27.6° / 31.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh
27.2° / 31.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh
32.9° / 36.8°

Dự báo thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 am

29.1° / 36°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mây thưa

8:00 am

29.9° / 36.1°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

29° / 37°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mây thưa

10:00 am

31.7° / 38.2°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây rải rác

11:00 am

32.9° / 39.8°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 63 %

mây rải rác

12:00 pm

34.5° / 39°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 50 %

mây cụm

1:00 pm

38° / 40.8°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 38 %

mây cụm

2:00 pm

37° / 40.9°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.2° / 39.7°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.7° / 38.1°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 37°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.1° / 36.9°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.5° / 35.2°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.4° / 35.6°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

9:00 pm

30.5° / 34.1°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.4° / 32.8°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.4° / 31.5°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 31.1°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 31.9°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

27.7° / 31°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 26.5°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mưa vừa

5:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mưa vừa

6:00 am

26.4° / 26.4°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.5° / 31.7°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.2° / 33.4°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.2° / 35.8°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 70 %

mưa vừa

10:00 am

32° / 37°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.2° / 38.7°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.6° / 39.3°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.6° / 38.7°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 37.1°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.9° / 37.2°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 37.2°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 36.5°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 35.8°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.8° / 35°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.3° / 33.7°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mây cụm

9:00 pm

29.5° / 32.5°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 68 %

mây cụm

10:00 pm

28° / 31.4°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

28.2° / 31.9°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây cụm

12:00 am

27.5° / 30.4°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

27.2° / 30.5°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây cụm

2:00 am

27.7° / 30.3°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 29.5°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 29.5°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

27.7° / 30°

Thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.4° / 38° 4.36 m/s 63% 1007 hPa 0.33 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.7° / 34.1° 5.48 m/s 56% 1007 hPa 8.97 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.1° / 31.6° 5.45 m/s 63% 1007 hPa 15.7 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.8° / 27.4° 4.49 m/s 85% 1007 hPa 39.56 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.5° / 26.8° 4.89 m/s 92% 1007 hPa 19.6 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.7° / 27.7° 6.6 m/s 82% 1008 hPa 7.85 mm

Chất lượng không khí tại Quận 12 - TP.Hồ Chí Minh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

815.44

NH3

7.49

NO

8.89

NO2

13.82

O3

5.35

PM2.5

21.59

PM10

31.09

SO2

8.88