Dự báo Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

29.3°

Cảm giác như 36°
mây cụm

mây cụm

25°

Nhiệt độ thấp nhất

34.9°

Nhiệt độ cao nhất

89.5%

Độ ẩm

0.89 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

27.2°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:31/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
33.2° / 38.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
27° / 32.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
26.4° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
30° / 37.6°

Dự báo thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

29.7° / 36.5°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mây cụm

8:00 pm

29.3° / 36.2°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mây cụm

9:00 pm

29.5° / 35.1°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.7° / 34.4°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây cụm

11:00 pm

28.1° / 32.5°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

27° / 31°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

27.3° / 30.7°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây cụm

2:00 am

27.9° / 29.7°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 29.7°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.1°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 am

27.3° / 27.2°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 31.9°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

29.1° / 32.5°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 34.5°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 36°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

11:00 am

34.6° / 37.7°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.5° / 39.3°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

1:00 pm

36° / 39.1°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 43 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.3° / 38.2°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 48 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.9° / 37°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.3° / 37.1°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 36.7°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 35.8°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.3° / 34.4°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 pm

31° / 34.5°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.6° / 33°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.6° / 32.2°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.1° / 32°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.6° / 32°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

1:00 am

29° / 32°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 30.3°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 82 %

mưa vừa

3:00 am

27.2° / 30.7°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 30.2°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.9° / 30.8°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 31°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 31.3°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

29.1° / 34°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

9:00 am

31.9° / 35.2°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

32.9° / 37.2°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

34.9° / 38.8°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 50 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.9° / 39°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 48 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.8° / 37.1°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.1° / 37.7°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.8° / 37.8°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.3° / 37.5°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.2° / 36.6°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.7° / 35°

Thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 34.5° 3.5 m/s 47% 1008 hPa 0.27 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26.1° / 35.4° 3.96 m/s 48% 1008 hPa 0.34 mm
T4 19/06 mưa vừa 28° / 34.6° 5.21 m/s 50% 1007 hPa 4.02 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 25.1° / 33.2° 5.79 m/s 66% 1007 hPa 27.1 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.8° / 26.8° 6.33 m/s 86% 1008 hPa 19.15 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.5° / 25.5° 6.26 m/s 91% 1008 hPa 22.09 mm

Chất lượng không khí tại Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

595.14

NH3

4.09

NO

0.34

NO2

22.28

O3

10.84

PM2.5

11.06

PM10

13.56

SO2

11.07