Dự báo thời tiết Quận 6 - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Hôm nay

23.4 oC

29.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.2°

/

29.3°

Độ ẩm

85.6%

Gió

5.44 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

10.92

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:19

T2 22/07

24.5 oC

31.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

25°

/

31.4°

Độ ẩm

80.8%

Gió

6.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

11.37

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

24 oC

29.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

24.5°

/

30°

Độ ẩm

76.8%

Gió

5.18 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

9.94

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:40

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Quận 6 - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 6 - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Thời tiết Quận 6 bây giờ

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

78%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0