Dự báo Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

29.8°

Cảm giác như 34°
mây cụm

mây cụm

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

30.4°

Nhiệt độ cao nhất

79.4%

Độ ẩm

5.14 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.8°

Điểm ngưng

9.9

UV

1006 hPa

Áp suất

05:32/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh
28.7° / 34.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh
24.3° / 26.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh
26.3° / 27.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh
27.4° / 27.8°

Dự báo thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

29.7° / 35.5°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mây cụm

12:00 pm

30.2° / 35.2°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 35.7°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây cụm

2:00 pm

29.7° / 34.6°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mưa vừa

3:00 pm

29.1° / 33.4°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mưa vừa

4:00 pm

27.4° / 31.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 82 %

mưa vừa

5:00 pm

27.2° / 27.1°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mưa vừa

6:00 pm

26.9° / 27.8°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26.8°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26.7°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.4° / 26°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.1° / 26.2°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 26.4°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.8° / 26.9°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.3° / 26.4°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.2° / 26.7°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.2° / 26.4°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.5° / 26°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.3° / 27°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.6° / 26.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.7° / 25.6°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 25.8°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

24.5° / 26°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.9° / 25.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 25.5°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.5° / 25°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27.3°

Thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.7° / 30° 7.01 m/s 79% 1006 hPa 6.89 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.8° / 26.2° 6.17 m/s 84% 1009 hPa 2.28 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.1° / 27.5° 4.3 m/s 81% 1009 hPa 6.8 mm
T3 25/06 mưa vừa 25.4° / 30° 3.72 m/s 75% 1008 hPa 10.43 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.6° / 30.2° 6.61 m/s 81% 1008 hPa 2.74 mm
T5 27/06 mưa vừa 25° / 27° 3.02 m/s 84% 1009 hPa 14.49 mm

Chất lượng không khí tại Quận 7 - TP.Hồ Chí Minh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

400.74

NH3

3.48

NO

1.93

NO2

7.33

O3

22.28

PM2.5

4.97

PM10

7.06

SO2

2.61