Dự báo Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

31°

Cảm giác như 38°
mây rải rác

mây rải rác

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

36.3°

Nhiệt độ cao nhất

79.4%

Độ ẩm

3.09 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

27.7°

Điểm ngưng

9.09

UV

1009 hPa

Áp suất

05:31/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
31.9° / 39.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
27.5° / 31.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
27° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
32.9° / 36.6°

Dự báo thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

31.8° / 38.5°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mây rải rác

11:00 am

32.1° / 39.6°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 72 %

mây rải rác

12:00 pm

33.6° / 40.5°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 63 %

mây cụm

1:00 pm

35° / 42°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 54 %

mây cụm

2:00 pm

35.9° / 41°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 46 %

mây cụm

3:00 pm

36° / 39.6°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.3° / 38.8°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.5° / 36.5°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.1° / 37°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.1° / 35.9°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.6° / 36°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

9:00 pm

30.9° / 34.6°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 32.5°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.9° / 31.7°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 31°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

1:00 am

27.2° / 31.9°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

27.6° / 30.2°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 am

26.8° / 26.9°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mưa vừa

5:00 am

26.5° / 26.3°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mưa vừa

6:00 am

26.6° / 26.4°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.2° / 32°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.2° / 34°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.1° / 35.3°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 70 %

mưa vừa

10:00 am

32° / 37.9°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.1° / 38.6°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.8° / 39.2°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.1° / 38.1°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.1° / 37.8°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.6° / 37.8°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 37.6°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.3° / 36.9°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 35.2°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.6° / 34°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.4° / 33.7°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mây cụm

9:00 pm

30° / 32.5°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 68 %

mây cụm

10:00 pm

28.9° / 31.9°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

28.5° / 31.7°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây cụm

12:00 am

27.6° / 30.7°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây cụm

2:00 am

27.3° / 30.2°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.1° / 30.9°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

27.5° / 29.6°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27.9° / 29.6°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 29.9°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 am

27.7° / 30.8°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 31.3°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 33°

Thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.9° / 36.2° 4.36 m/s 72% 1009 hPa 0.33 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.9° / 34.6° 5.48 m/s 56% 1007 hPa 8.97 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.2° / 31.1° 5.45 m/s 63% 1007 hPa 15.7 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.4° / 28° 4.49 m/s 85% 1007 hPa 39.56 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.9° / 26.5° 4.89 m/s 92% 1007 hPa 19.6 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.2° / 28° 6.6 m/s 82% 1008 hPa 7.85 mm

Chất lượng không khí tại Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

801.49

NH3

6.84

NO

4.73

NO2

12.35

O3

37.55

PM2.5

22.23

PM10

28.97

SO2

6.5