Thời tiết Gò Vấp - TP.Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.65 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.83 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.63 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.55 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.85 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.46 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.19 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.6 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

70%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.43

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.66 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.98 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.59 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.52 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.33 m/s
Độ ẩm

72%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gò Vấp - TP.Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Gò Vấp

mây cụm

34°

mây cụm

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1010 hPa

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

20°

Tầm nhìn

10 km

UV

13.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
6:04 pm