Thời tiết Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.53 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.05

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.96 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.95 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.41 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.84 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.63 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.47 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

70%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.43

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.87 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.43 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.07 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.7 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

71%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

35%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Tân Bình

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Gió

4.63 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
6:04 pm