Dự báo Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

30°

Cảm giác như 36°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

26.4°

Nhiệt độ thấp nhất

35.2°

Nhiệt độ cao nhất

85%

Độ ẩm

1.24 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

1.34

UV

1003 hPa

Áp suất

05:17/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đà Bắc - Hoà Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đà Bắc - Hoà Bình
31.4° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đà Bắc - Hoà Bình
26.4° / 31.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đà Bắc - Hoà Bình
28.6° / 34.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đà Bắc - Hoà Bình
31.4° / 38.2°

Dự báo thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

29.6° / 36.4°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

30.9° / 37.5°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.7° / 38.8°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

33° / 39.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.6° / 41.6°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

36° / 42.6°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.1° / 42°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 66 %

mưa vừa

3:00 pm

32.7° / 39.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.2° / 40°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 78 %

mưa vừa

5:00 pm

31.5° / 38.8°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 83 %

mưa vừa

6:00 pm

29.1° / 36.7°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

7:00 pm

28.9° / 35.4°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.2° / 34°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mưa vừa

9:00 pm

28.5° / 33°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 93 %

mưa vừa

10:00 pm

27.9° / 31.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.8° / 31.4°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.5° / 31°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

27.2° / 31.3°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.3° / 31.3°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 31.9°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

27.9° / 30.7°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.9° / 31.9°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 34.3°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 37°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

29.3° / 35.4°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 37°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 am

29.6° / 36°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.3° / 36.7°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.7° / 39.9°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.8° / 41.7°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.3° / 39.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.5° / 39.3°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 77 %

mưa vừa

5:00 pm

30.8° / 37.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.1° / 36.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.9° / 36.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.7° / 35.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28° / 36°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.5° / 33.6°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.1° / 32.3°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 31.1°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 30°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

27.4° / 27°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mây cụm

3:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 26°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

27.2° / 27.8°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 33.3°

Thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đà Bắc - Hoà Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 28° / 35.4° 2.53 m/s 71% 1002 hPa 12.57 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.4° / 34.5° 1.16 m/s 85% 1002 hPa 4.9 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.4° / 37.6° 2.29 m/s 50% 1001 hPa 0.36 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 28.6° / 36.3° 2.06 m/s 53% 999 hPa 2.82 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28° / 34.5° 2.74 m/s 66% 1000 hPa 5.9 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.3° / 32.9° 1.73 m/s 73% 1001 hPa 8.03 mm

Chất lượng không khí tại Đà Bắc - Hoà Bình

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

351.28

NH3

4.94

NO

1.48

NO2

2.91

O3

14.67

PM2.5

5.55

PM10

9.78

SO2

0.6