Dự báo Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

30.2°

Cảm giác như 37°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.2°

Nhiệt độ thấp nhất

38.3°

Nhiệt độ cao nhất

77.4%

Độ ẩm

1.5 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.5°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:17/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Kim Bôi - Hoà Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Kim Bôi - Hoà Bình
35.7° / 43.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Kim Bôi - Hoà Bình
29.5° / 37.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Kim Bôi - Hoà Bình
26.9° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Kim Bôi - Hoà Bình
33° / 40°

Dự báo thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

31.7° / 38.5°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.8° / 37.7°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.8° / 38°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 pm

30.3° / 37.3°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

12:00 am

30.6° / 36.3°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

1:00 am

29.5° / 35.1°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

28.6° / 33°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

28.6° / 32.2°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

28.2° / 32.2°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 31.3°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 32.6°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 35°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

30.9° / 37°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 39.3°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

34.8° / 41.1°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

35.6° / 42.7°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

36° / 43.1°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.4° / 44.3°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.7° / 44°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.2° / 44°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 42°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.6° / 39.1°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 76 %

mưa vừa

6:00 pm

31.6° / 38.8°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 pm

30.3° / 37°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.2° / 36.1°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.5° / 35.6°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29° / 35°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.6° / 34.3°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.1° / 34.1°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.6° / 34.6°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

28.6° / 34°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 33°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

28.8° / 33.6°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.1° / 32°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

28.9° / 33.2°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 34.1°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 36.1°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 37.9°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 38°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.4° / 41.7°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

35.1° / 42.8°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.2° / 42.3°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35.6° / 42°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.5° / 40.5°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33° / 39.9°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.4° / 39.7°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.5° / 38.4°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.9° / 37.6°

Thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Kim Bôi - Hoà Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 38.7° 1.72 m/s 55% 1002 hPa 0.61 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.7° / 37.1° 1.85 m/s 55% 1002 hPa 4.1 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.2° / 35.8° 1.77 m/s 56% 1000 hPa 4.48 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.9° / 36.6° 1.56 m/s 52% 1000 hPa 0.82 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 28.4° / 36.5° 2.03 m/s 55% 999 hPa 3.29 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 27.1° / 34.1° 2.13 m/s 69% 1001 hPa 9.86 mm

Chất lượng không khí tại Kim Bôi - Hoà Bình

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

424.61

NH3

8.73

NO

0.31

NO2

7.11

O3

7.43

PM2.5

6.49

PM10

13.01

SO2

2.09