Dự báo thời tiết A Lưới - Huế 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.1%
 • Lượng mưa
  14.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:16
CN 26/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.5%
 • Lượng mưa
  4.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:16
T2 27/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.2%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.5°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:17
T3 28/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.4%
 • Lượng mưa
  3.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:17
T4 29/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.6%
 • Lượng mưa
  7.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.3°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:17
T5 30/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.2%
 • Lượng mưa
  3.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.8°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:18
T6 31/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.9%
 • Lượng mưa
  2.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:18

Lượng mưa A Lưới - Huế 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa A Lưới - Huế 7 ngày tới

Thời tiết A Lưới bây giờ

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:16

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

4.95