Dự báo Thời tiết Nam Đông - Huế

33.2°

Cảm giác như 39°
mây thưa

mây thưa

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

35°

Nhiệt độ cao nhất

62.4%

Độ ẩm

1.54 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.8°

Điểm ngưng

8.3

UV

1004 hPa

Áp suất

05:18/18:24

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Nam Đông - Huế

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Nam Đông - Huế
32.8° / 39.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Nam Đông - Huế
24.6° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Nam Đông - Huế
25.4° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Nam Đông - Huế
32.7° / 38.7°

Dự báo thời tiết Nam Đông - Huế hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

33.6° / 39.9°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 62 %

mây thưa

11:00 am

34° / 39.1°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 60 %

mây rải rác

12:00 pm

34.5° / 40.7°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 56 %

mây rải rác

1:00 pm

35.7° / 40.5°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 51 %

mây cụm

2:00 pm

34.6° / 39.1°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 52 %

mây cụm

3:00 pm

33.1° / 38.3°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 57 %

mây cụm

4:00 pm

32.1° / 38.5°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.1° / 38.2°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.6° / 35°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30.6°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.3° / 26.3°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 27.5°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.6° / 26.5°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.9° / 26.1°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 94 %

mây cụm

2:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 30.4°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28.8° / 32.2°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32.8°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.8° / 32.5°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.8° / 31°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.7° / 31.3°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.5° / 27°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26.8°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.4° / 27.5°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.7° / 26.1°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.3° / 26.4°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.2° / 25°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.7° / 25.8°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.3° / 26°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.9° / 25°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 25.8°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.3° / 24.9°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.5° / 24.8°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.4° / 24°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.6° / 25°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.7° / 24.6°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.7° / 24.4°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 25.3°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.5° / 25.9°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.8° / 26.6°

Thời tiết Nam Đông - Huế

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Nam Đông - Huế sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.8° / 35.6° 3.37 m/s 60% 1004 hPa 2.92 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.1° / 28.9° 1.93 m/s 86% 1003 hPa 5.02 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 23.7° / 27.2° 1.7 m/s 88% 1004 hPa 2.65 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 24° / 28.9° 1.6 m/s 82% 1005 hPa 0.64 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.8° / 28° 1.77 m/s 82% 1005 hPa 5.55 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.7° / 26.3° 1.7 m/s 95% 1005 hPa 3.71 mm

Chất lượng không khí tại Nam Đông - Huế

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

307.28

NH3

1.24

NO

0.51

NO2

2.19

O3

31.31

PM2.5

1.86

PM10

2.24

SO2

1.93