Dự báo thời tiết Quảng Điền - Huế 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

34.5 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25.4°

/

34.5°

Độ ẩm

65.9%

Gió

3.48 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

11.11

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:23

T6 26/07

25.1 oC

32.4 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25.1°

/

32.9°

Độ ẩm

54.5%

Gió

4.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

11.89

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:23

T7 27/07

24.7 oC

33.6 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.8°

/

33.4°

Độ ẩm

59.2%

Gió

2.71 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.6°

UV

12.21

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:23

Lượng mưa Quảng Điền - Huế 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Điền - Huế 3 ngày tới

Thời tiết Quảng Điền bây giờ

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

51%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1000 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

20°

UV

0