Thời tiết Hương Thủy - Huế theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.99

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.5

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

68%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.3

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.27 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.51

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

68%

T3 16/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hương Thủy - Huế trong 12h tới

Thời tiết Hương Thủy

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

38°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

6 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:04 pm