Dự báo thời tiết Thị xã Hương Trà - Huế 3 ngày tới

Hôm nay

23 oC

27.3 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

22.6°

/

27.6°

Độ ẩm

93%

Gió

1.87 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

2.84

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:25

T2 15/07

23.3 oC

27 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.1°

/

27°

Độ ẩm

98.5%

Gió

1.98 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

1.4

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:25

T3 16/07

23.3 oC

28.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

23.6°

/

28.3°

Độ ẩm

83%

Gió

1.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

10

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:25

Lượng mưa Thị xã Hương Trà - Huế 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Trà - Huế 3 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hương Trà bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:25

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

94%

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0