Dự báo thời tiết Hưng Yên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa rất nặng
32°

mưa rất nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.8%
 • Lượng mưa
  40.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T4 19/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.1%
 • Lượng mưa
  3.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.5°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T5 20/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/31°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T6 21/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.8°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.9%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/31°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:39
T7 22/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.8°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.3%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:39
CN 23/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.7%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.4°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:39
T2 24/06
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.4°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/36.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:39

Lượng mưa Hưng Yên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Yên 7 ngày tới

Thời tiết Hưng Yên bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

2.19